Kmetijska dejavnost

Zakon o dohodnini ureja obveznosti vzpostavitve vodenja knjigovodstva na kmetijskih gospodarstvih. Kot določa 47. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), je z zadnjo spremembo z dne 10. 12. 2012 določeno, da se davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 EUR ali če se člani kmečkega gospodinjstva za to prostovoljno odločijo. Pri tem morajo seveda izpolnjevati predpisane pogoje.

 

V tem primeru mora kmetija določiti nosilca dejavnosti, se prijaviti v sistem ugotavljanja davčne osnove ter voditi svoje poslovne knjige.

 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki kmetiji omogoča boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile. V okviru le-te je možno opravljati različne dejavnosti:

  • pridelava in predelava kmetijskih izdelkov,
  • prodaja pridelkov in izdelkov,
  • turizem na kmetiji,
  • pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
  • zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi,
  • ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,...

Podrobnejši seznam dopolnilnih dejavnosti je objavljen v Prilogi Uredbe dopolnilnih dejavnosti.

 

Nosilec dopolnilne dejavnosti, ki ga kmetija določi je lahko član kmetije. Dela pa lahko opravljajo vsi člani in zaposleni na kmetiji.

 

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

 

Pripravili vam bomo otvoritveno bilanco ter vam pomagali pri popisu vaših osnovnih sredstev in osnovne črede, ki so del vašega osnovnega kapitala. Vodili bomo vaše poslovne knjige, vam svetovali pri davčnih vprašanjih ter vas obveščali o novostih. Sestavili vam bomo davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. 

 

Vaša kmetija je vaše podjetje. Ravnajte z njo odgovorno. Vi se ukvarjajte z dobro letino, ostalo prepustite nam! 

 

Facebook page Twitter LinkedIn Google+