Zeleno podjetje

Hiter razvoj in način življenja uničujeta naš naraven prostor v katerem živimo. Mnoge organizacije in posamezniki se že zavedajo posledic na okolje in da je potrebno načrtno skrbeti za manjše onesnaževanje ter varčevanje z naravnimi viri. Vsak je odgovoren za okolje v katerem živimo in zavedati se je potrebno, da lahko prav vsak vpliva na manjše onesnaženje in pripomore h korenitim spremembam. Kot prvo je potrebno spremeniti mišljenje ljudi.

 

Naš cilj je postati okolju prijazno podjetje, pa čeprav smo majhni in nimamo proizvodnje. Zavedamo se, da že najmanjše dejanje pripomore k lepšemu in manj onesnaženemu okolju. Predvsem pa želimo z našimi dejanji vplivai in ozaveščati ljudi o okoljski problematiki in trajnostnem razvoju.

 

  • Naši ukrepi se nanašajo na ponovno uporabo in primerno recikliranje papirja. Papir predstavlja več kot polovico vseh odpadkov v naši pisarni, zato smo se odločili za naslednje ukrepe:
    • papir, ki je že uporabljen in nepoškodovan zlagamo v poseben zaboj in ga uporabljamo za ponoven natis manj pomembnih dokumentov, tako privarčujemo skoraj 1-kratno količino papirja,
    • papir, ki je uporabljen in uničen, ali manjši koščki papirja gredo v poseben koš za papir, ki ga skrbno odlagamo v temu namenjene zabojnike.
  • Zavedamo se tudi pomanjkanja pitne vode in zato vsakodnevno skrbimo, da bi je porabili čim manj.
  • Varčujemo tudi z električno energijo, tako da izklapljamo luči, računalnike in ostale električne naprave, da ne bi bili prižgani po nepotrebnem.
  • Seveda pa ni potrebno ločevati le papirja, temveč tudi vse ostale odpadke. Tako poskrbimo za ločeno zbiranje stekla, plastike in kovine, pa tudi elektronskih naprav, baterij itd.
 

Facebook page Twitter LinkedIn Google+