Računovodske storitve

Glavna dejavnost našega podjetja je računovodstvo. Odlikujejo nas dolgoletna prisotnost na trgu, bogate izkušnje in strokovnost, partnerski odnos do strank ter predvsem zadovoljne stranke.  

 

 

Nudimo vam lahko:

 • glavna knjiga
 • saldakonti (kupci, dobavitelji)
 • izpisi odprtih postavk
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV)
 • obračun plač
 • obračun drugih prijemkov
 • osnovna sredstva
 • poročanje Banki Slovenije
 • obračun obresti in izpis opominov ter IOP obrazcev
 • izdelava davčne bilance
 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
 • spremljanje terjatev in obveznosti
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov
 • fakturiranje
 

Facebook page Twitter LinkedIn Google+